Att söka jobb kan man behöva träna på

Desto fler personliga brev, CV och videopresentationer du skriver och spelar in desto bättre blir du! Men den största utmaningen är att bli kallad till intervju! Först när du är där har du möjlighet att presentera vem du är och vad du kan. Men först av allt; se till att ditt CV, personliga brev och videopresentation är top notch, för du är ditt eget varumärke!

1. Tid

Hur lång tid det tar att få ett jobb beror helt på hur mycket tid du lägger ner på att söka ett. Lägg ner 25 timmar i veckan i stället för fem.

2. Motivation

Se över din motivation och ditt förhållningssätt till jobbsökandet innan du börjar.

3. Inventering

Gör en självinventering där du kartlägger dig själv och dina kompetenser. Det ger självförtroende och självinsikt. Då vet du vad du har att erbjuda och det är en källa till framgång.

4. Plan

Skapa en detaljerad jobbsökarplan där du schemalägger din tid och dina uppgifter.

5. Unikt

Många jobbsökare har liknande bakgrund. Leta fram det som gör dig unik för just den här arbetsgivaren.

6. Intervju

För att få komma på intervju gäller det att matcha dig mot jobbet du söker. Många missar det, trots att det är hela poängen.

7. Ge inte upp

Det allra viktigaste tipset – att gå på så många intervjuer som möjligt. Utan intervju, inget jobb. Så även om jobbet inte känns hundra, ge intervjun en chans. Kanske kommer det fram att jobbet är roligare än du först tror!

ÄR DU ARBETSSÖKANDE?